Artist

Vuslat, İstanbul, Türkiye’de yaşayan, kendini yetiştirmiş bir sanatçıdır. Sanat pratiği, öncelikle heykel sanatına odaklanmakta ve doğa, ruhsallık ve doğu felsefesinden beslenmektedir. Sanatçı, günümüzde gitgide öngörülmesi zorlaşan, geçici ve birbirine bağımlı hale gelen dünya koşullarında; bireylerin kendileri, birbirleri ve doğayla kurdukları bağları incelemekte ve biçimleri aracılığıyla görünen ve görünmeyen, organik ve inorganik, kişisel ve toplumsal arasındaki dinamikleri keşfetmektedir. Son dönemde dikkatini dünyanın en acil sorunların üstesinden gelmek için gerçek bağlar oluşturmakta dinlemenin rolüne çevirdi. Kendini, başkasını ve doğayı can kulağıyla dinleme ile ilgili farkındalık yaratma ve beceri yaygınlaştırma amacıyla Vuslat Foundation’ı (www. vuslatfoundation.org) kurdu. Sanatçı, on beş yılı aşkın sanat çalışmaları aracılığı ile edindiği deneyimininin sonucu olan ilk kişisel sergisi “Sessizlik” ‘i 2022 yılında Londra’daki Pi Artworks Galerisi’nde Chus Martinez’in küratörlüğünde gerçekleştirmiştir. Haziran 2023'te Vuslat'ın ilk kurumsal sergisi olan Emanet Baksı Müzesi’nde gerçekleşecektir. Küratörlüğü Chus Martinez tarafından yapılan sergide Emanet kavramı günümüz Türkiye coğrafyasının kültüründen yola çıkarak güven, bağlılık, derin sadakat ve koruyuculuk değerlerini ifade eder ve somutlaştırır.

 

 

Vuslat is a self-taught artist who lives and works in Istanbul, Turkey. The practice of the artist, primarily focused on sculpture, draws upon references from nature, spirituality and eastern philosophy. She explores questions of identity, belonging and freedom in a world that is increasingly becoming more unpredictable, transitory and interdependent. Through her forms, she navigates the seen and unseen, organic and in-organic, personal and societal. Vuslat as a former publisher of newspapers, an activist and a leader in civil society, has dedicated a better part of her life to creating a social impact on issues of gender equality and freedom of expression. Most recently, she turned her attention to the role of listening in creating authentic connections to overcome some of the world’s most pressing issues. She established Vuslat Foundation (www.vuslatfoundation.org) that works to create awareness on and spread the skill of generous listening to oneself to another and to nature. After almost two decades of making art privately, her first exhibition took place in May of 2022, “Silence”, curated by Chus Martinez at Pi Artworks Gallery in London. In June 2023, her first institutional show which will be curated by Chus Martinez, will be held at the Baksi Museum in Turkey.