Artist

 

Vuslat, as an activist and civil society leader, has dedicated a significant portion of her life to making an impact on gender equality and freedom of expression. Her sculpture-focused works incorporate references from nature-culture, philosophy, and mythological narratives. In today's increasingly complex, transient, and interdependent global conditions, the artist examines the connections individuals establish with themselves, others, and each other. Believing that overcoming the most fundamental challenges facing humanity requires genuine connections, Vuslat established the Vuslat Foundation (www.vuslatfoundation.org) in 2020 with the aim of promoting the generous ability to listen. After over 15 years of artistic endeavors, she held her first solo exhibition titled "Silence" in 2022 at the Pi Artworks Gallery in London, curated by Chus Martinez. In 2023, under the curation of Chus Martinez once again, her first institutional exhibition titled "Emanet" took place at the Baksı Museum.
As of 2024, Vuslat is pursuing a Master of Fine Arts degree at the Otis College of Art and Design in Los Angeles.

Vuslat, bir aktivist ve sivil toplum lideri olarak, hayatının önemli bir kısmını toplumsal cinsiyet eşitliği ve ifade özgürlüğü ile ilgili etki yaratmaya adamıştır. Vuslat’ın heykel odaklı çalışmaları doğa-kültür, felsefe ve mitolojik anlatılardan referanslar içermektedir. Sanatçı, günümüzde öngörülmesi giderek zorlaşan, geçici ve birbirine bağımlı hale gelen dünya koşullarında; bireylerin kendileri, diğerleri ve birbirleriyle kurdukları bağları incelemektedir. Günümüzde insanlığı ilgilendiren en temel sorunları aşmanın gerçek bağlar kurmaktan geçtiğine inanan Vuslat, 2020 yılında cömertçe dinleme becerisini yaymak amacıyla çalışan Vuslat Vakfı’nı (www.vuslatfoundation.org) kurmuştur. 15 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği sanat çalışmaları sonunda “Sessizlik” başlıklı ilk kişisel sergisini 2022 yılında Londra'daki Pi Artworks Galerisi’nde Chus Martinez'in küratörlüğünde gerçekleştirmiştir. 2023'te  yine Chus Martinez’in küratörlüğünü yaptığı “Emanet”, Vuslat'ın ilk kurumsal sergisi olarak Baksı Müzesi’nde gerçekleşmiştir. Vuslat, 2024 yılı itibariyle Los Angeles’ta bulunan Otis College of Art and Design’da Güzel Sanatlar üzerine yüksek lisans yapmaktadır.