Sculptures

 • Encompassing, Kapsayan
  Encompassing, Kapsayan
  Encompassing, Kapsayan
  Encompassing, Kapsayan
  Encompassing, Kapsayan
  Encompassing, Kapsayan
  Encompassing, Kapsayan
  Encompassing, Kapsayan

  Encompassing

  Kapsayan

  Carrara Bianco and Portuguese Pink Marble

  162 x 79 x 46 cm

  Encompassing is an exploration of feeling of safety and trust that is present in the space of togetherness. The choice of pink and white marble emphasizes the feeling of companionship. The gentle touch of the forms to each other from two points and their outward orientation give a feeling of being engaged with each other while encompassing all their surroundings.

   

  Carrara Bianco ve  Portekiz Pembesi Mermer

  162 x 79 x 46 cm

  Kapsayan, birliktelik alanı içinde var olan emniyet ve güven hissini araştırır. Pembe ve beyaz mermer seçimi, uyumu ve dostluk hissini vurgular. Formların iki noktada birbirlerine hafifçe dokunmaları ve dışa doğru yönelmeleri, bir yandan birbirleriyle meşgul olurken diğer yandan tüm çevrelerini kapsadıkları hissini verir.

   

 • Interlace, İç İçe
  Interlace, İç İçe
  Interlace, İç İçe
  Interlace, İç İçe
  Interlace, İç İçe
  Interlace, İç İçe
  Interlace, İç İçe
  Interlace, İç İçe
  Interlace, İç İçe

  Interlace

  İç İçe

  Carrara Bianco and  Marquina Black Marble 

  165 x 103 x 39 cm

  Interlace entails interdependency of the two forms to one another. Even though the forms interlock from a single point it keeps them in balance. The space in between these forms expands as they move away from each other.

   

  Carrara Bianco ve Marquina Siyah Mermer 

  165 x 103 x 39 cm

  İç İçe, iki formun karşılıklı olarak birbirlerine bağımlılığını dile getirir. Formların birbirlerine kenetlendikleri nokta, aynı zamanda her ikisini mükemmel dengede tutan noktadır. Formlar birbirlerinden uzaklaştıkça aralarındaki boşluk genişler.

   

 • Courage, Cesaret
  Courage, Cesaret
  Courage, Cesaret
  Courage, Cesaret
  Courage, Cesaret
  Courage, Cesaret
  Courage, Cesaret
  Courage, Cesaret
  Courage, Cesaret

  Courage

  Cesaret

  Bronze

  60 x 35 x 15 cm

  Courage is the only piece in the series that is composed of a single form. Drawing from its inner courage, this particular stance which is difficult but playful explores itself and the space around it fearlessly. Like pushing the boundaries of one’s comfort zone.

   

  Bronz 

  60 x 35 x 15 cm

  Cesaret, seride tek bir formdan oluşan yegâne eserdir. Bu zor ama oyuncu duruş, içsel cesaretine dayanarak kendini ve çevresindeki boşluğu korkusuzca araştırır. Tıpkı insanın kendi konfor alanının sınırlarını zorlayışı gibi.

 • Pulse I , Nabız I
  Pulse I , Nabız I
  Pulse I , Nabız I
  Pulse I , Nabız I
  Pulse I , Nabız I
  Pulse I , Nabız I
  Pulse I , Nabız I
  Pulse I , Nabız I
  Pulse I , Nabız I

  Pulse I

  Nabız I

  Carrara Bianco Marble

  140 x 140 x 110 cm

  Born from a single root, Pulse series is a profound form of unity. The piece creates the illusion of being in perpetual motion, as if being caught in the millisecond of a moment right before flight or the moment of landing. The uncanny balance arises from the two parts moving in contrary directions. The piece reaches to the sky as if to transmit the power of the earth that nourishes it.

   

  Carrara Bianco Mermer 

  140 x 140 x 110 cm

  Tek bir kökten doğan Nabız serisindeki heykeller, derin bir birlik formunu imler. Sürgit bir evinim illüzyonu yaratan bu eserler, sanki uçuşa geçişten veya yere konuştan hemen önceki o milisaniyelik anda yakalanmış gibidirler. Her iki heykelinde tekinsiz dengesi, formun iki parçasının zıt yönlerdeki hareketinden kaynaklanır. Bu eserler sanki kendilerini besleyen toprağın gücünü iletmek ister gibi göğe doğru uzanırlar.

   

 • Pulse II , Nabız II
  Pulse II , Nabız II
  Pulse II , Nabız II
  Pulse II , Nabız II
  Pulse II , Nabız II
  Pulse II , Nabız II
  Pulse II , Nabız II
  Pulse II , Nabız II

  Pulse II

  Nabız II

  Black Patinated Bronze

  140 x 140 x 110 cm

  Born from a single root, Pulse series is a profound form of unity. The piece creates the illusion of being in perpetual motion, as if being caught in the millisecond of a moment right before flight or the moment of landing. The uncanny balance arises from the two parts moving in contrary directions. The piece reaches to the sky as if to transmit the power of the earth that nourishes it.

   

  Siyah Patineli Bronz 

  140 x 140 x 110 cm

  Tek bir kökten doğan Nabız serisindeki heykeller, derin bir birlik formunu imler. Sürgit bir devinim illüzyonu yaratan bu eserler, sanki uçuşa geçişten veya yere konuştan hemen önceki o milisaniyelik anda yakalanmış gibidirler. Her iki heykelinde tekinsiz dengesi, formun iki parçasının zıt yönlerdeki hareketinden kaynaklanır. Bu eserler sanki kendilerini besleyen oprağın gücünü iletmek ister gibi göğe doğru uzanırlar.

   

 • Power and Grace I, Güç ve Zerafet I
  Power and Grace I, Güç ve Zerafet I
  Power and Grace I, Güç ve Zerafet I
  Power and Grace I, Güç ve Zerafet I
  Power and Grace I, Güç ve Zerafet I
  Power and Grace I, Güç ve Zerafet I
  Power and Grace I, Güç ve Zerafet I
  Power and Grace I, Güç ve Zerafet I
  Power and Grace I, Güç ve Zerafet I

  Power and Grace I

  Güç ve Zerafet I

  Carrara Bianco and Black Patinated Bronze

  190 x 73 x 54 cm

  This sculpture consists of both bronze and marble forms, which reflect the different materials’ dialogue about light, color, and tempature. This dynamic sculpture emulates movement through the forms expansion and contraction, creating an imperfectly parallel space. The endless curvatures of the forms encapsulate a poetic language, even though the verticality and the size play with patriarchal notions of power. This piece is a search for the coexistence of grace and power. Can power ever be graceful?

   

  Carrara Bianco ve Siyah Patineli Bronz 

  190 x 73 x 54 cm

  Biri bronz, diğeri ise mermer iki formdan oluşan heykel, bu iki malzemenin diyalog arayışını ve ışık, renk ile ısılarının yansımasını araştırır. Formların genişleyip daralışı aracılığıyla devinimi taklit ederken, mükemmel olmayan bir paralel uzam yaratır. Dikeyliği ve boyutu ataerkil iktidar kavramlarıyla oynasa da formların sonsuz kıvrımları şiirsel bir dil içerir. Bu eser zarafet ve gücün bir arada varoluşunu arar. Güç hiç zarif olabilir mi?

   

 • Calm Tide, Sakin Gelgit
  Calm Tide, Sakin Gelgit
  Calm Tide, Sakin Gelgit
  Calm Tide, Sakin Gelgit
  Calm Tide, Sakin Gelgit
  Calm Tide, Sakin Gelgit
  Calm Tide, Sakin Gelgit
  Calm Tide, Sakin Gelgit
  Calm Tide, Sakin Gelgit

  Calm Tide

  Sakin Gelgit

  Carrara Bianco and Bardiglio Nuvolato Marble

  142 x 56 x 32 cm

  Two forms of white and grey marble work that highlights the space in between, Calm Tide is like the ebb and flow of the ocean, the two forms ascend and descend over one another. The continuous movement of the two forms is in accordance with their actions. Neither form overtakes the other’s space; on the contrary, they take sequential turns.

   

  Carrara Bianco ve Bardiglio Nuvolato Mermer 

  142 x 56 x 32 cm

  Aradaki boşluğu vurgulayan gri ve beyaz mermer iki formdan oluşan Sakin Gelgit, aynı bir okyanusun gelgitleri gibidir; eseri oluşturan iki form birbirinin üstünde alçalıp yükselir. İki formun sürekli devinimi eylemleriyle uyum içindedir. Formların hiçbiri diğerinin alanını işgal etmez; aksine, sıralarını bekler, ardışık olarak hareket ederler.

 • Unison, Ahenk
  Unison, Ahenk
  Unison, Ahenk
  Unison, Ahenk
  Unison, Ahenk
  Unison, Ahenk
  Unison, Ahenk
  Unison, Ahenk

  Unison

  Ahenk

  Carrara Bianco and Marquina Black Marble

  60 x 210 x 162 cm

  These two forms, organic and fluid in their nature, are synchronous. The contrasting colors of black and white emphasizes the desire to vocalize their uniqueness. The

  abrupt and direct movement of the white piece over the black, anchoring into the earth, almost slows down the course of the flow.

   

  Carrara Bianco ve Marquina Siyah Mermer

  60 x 210 x 162 cm

  Doğaları organik ve akışkan olan bu iki form eş zamanlıdır. Kontrast teşkil eden siyah ve beyaz renkleri özgünlüklerini dile getirme arzusunu vurgular. Beyaz parçanın siyah üzerindeki âni ve doğrudan hareketi, yeryüzüne demirleyerek akışın seyrini neredeyse yavaşlatır.

   

 • Falling Together, Bir Araya Düşmek
  Falling Together, Bir Araya Düşmek
  Falling Together, Bir Araya Düşmek

  Falling Together

  Bir Araya Düşmek

  Bronze - Bronz

  230 x 182 x 182 cm

  Birlik ve farklılıkların aynı anda var olabilmesinin tezahürüdür. Bir yandan yerleşik olup öte yandan devinim halinde olabilmenin form bulmuş halidir.

  Hem bir bütünün parçası olmak hem de özgünlüğüne, kendi biricikliğine sahip çıkmak mümkün müdür? Biz toplumlarında 'ben' in sınırı nerede başlar ve nerede biter? Köklerimize sıkı sıkıya sarılırken değişime ve dönüşüme açık olunabilir mi? 

 • Works Detail